Veiligheid

Inbraakbeveiliging, toegangssystemen en camerabeveiliging zijn de afgelopen jaren steeds normaler geworden. Hang- en sluitwerk met het politiekeurmerk en brand- en rookdetectiesystemen kunnen steeds meer. Goed om bij aanpassingen ook deze aspecten mee te wegen.