Energielabel

Vanaf 2015 is het energielabel ingevoerd voor woningen. Met dit label wil de overheid stimuleren dat we ons bewust worden van het energieverbruik. Bij verkoop is het overhandigen van een actueel (maximaal 10 jaar oud) energielabel verplicht. Het voorlopige energielabel van de overheid is daarvoor niet geschikt. U dient als eigenaar zelf een deskundige partij opdracht te geven voor het afgeven van een energielabel voor uw woning of appartement.

Nu kunt u denken, ach ik verkoop toch nog niet. Maar een energielabel geeft wel goed inzicht hoe uw woning scoort en voor appartement eigenaren speelt er nog iets mee. U kunt als VvE een aanvraag indienen voor een energielabel voor alle appartementen. Omdat deze vaak gelijk zijn, zijn de kosten per appartement aanzienlijk lager. Daarnaast is het verstandig om na groot onderhoud of vervanging te bekijken of een aanpassing van het energielabel is te verwachten. Onze deskundigen nemen het maken of aanpassen van het energielabel, in de afwegingen, altijd mee.