VvE onderhoud

Een huis moet onderhouden worden. Elke vijf jaar geschilderd, elk jaar de goten inspecteren en elke week in de zomer het gras maaien. En daarnaast heb je dan nog de vervanging van lampen, CV-ketels en andere technische installaties. In een particulier woonhuis is vooral dat laatste vaak een vervanging bij niet functioneren. Er is één eigenaar, die bepaalt zelf het moment van vervanging en betaalt de kosten.

Twee soorten van bezit

Bij een appartement ligt het anders. Naast uw persoonlijk bezit van het appartement, bezit u tevens, samen met uw andere appartement eigenaren, het dak, de fundamenten, de gevels, het trappenhuis en de liften, de buitenomgeving en de installaties. Een gezamenlijk bezit dat essentieel is voor het woongenot in uw eigen appartement. Daarom is het goed dat u er als lid van de VvE ook zeggenschap over heeft. Maar die zeggenschap deelt u met uw mede eigenaren. En dat kan het nemen van beslissingen wel eens wat moeilijker maken. Ook voor het bestuur van uw VvE. Want zij nemen de verantwoordelijkheid om namens de eigenaren, het voorwerk te doen om voorstellen over incidenteel en/of langjarig onderhoud aan u voor te leggen. En dat wil je zo goed mogelijk doen. Wat is de beste oplossing bij betonrot? Is het verstandig om bij planmatig onderhoud gelijk een duurzame oplossing te kiezen? Kiezen we bij onderhoud over uitsmeren of gaan we voor een relatief korte periode van “overlast” om daarna weer jaren ongestoord te kunnen genieten van het appartement? Zet al die afwegingen maar eens op een rijtje. Inclusief de keuze in techniek, uitvoerende partijen en de financiële consequenties voor de korte en langere termijn. Daar is bouwkundige en financiële expertise voor nodig en die levert de specialisten van VvE-Beheer-Onderhoud. Zij kennen de technieken, kunnen samen met u de juiste afwegingen maken voor uw specifieke situatie, zetten de werkzaamheden in een meerjarige planning weg en weten het in heldere en duidelijke taal uit te leggen aan de leden van de VvE.

Overzichtelijk en eerlijk

Dat is niet alleen overzichtelijk, maar ook wel zo eerlijk. Elke VvE vraagt een maandelijkse bijdrage aan onderhoud en beheerkosten. In theorie moet hierdoor voldoende in kas zijn om het geplande onderhoud te kunnen betalen. Er wordt immers voor gespaard. Maar in de praktijk is dat vaak lastiger. En bij een forse onderhoudsvraag, bij een geringe kaspositie, zou je het onderhoud dus moeten uitstellen of over meer jaren uitsmeren. Daarmee verlies je efficiency, eventuele besparingen en zadel je de eigenaren met langjarige overlast op. Kun je niet de spaarcapaciteit in de toekomst, het onderhoud van vandaag laten financieren? Vanuit die vraag hebben onze financiële specialisten een VvE onderhoudsfinanciering weten te ontwikkelen met een van de grotere Europese banken. In combinatie met een exacte scan van de staat van onderhoud in jaar 1, en een gedegen onderhoudsplan over 10 tot 15 jaar, kunnen zij een VvE, met onvoldoende geld in kas om al het onderhoud uit te voeren, financieren. Financieringen, evenals het opstellen van een MJOP, zijn bij VvE-beheer-Onderhoud geen doelen op zich. Wij bieden ze alleen maar aan in combinatie met de planning en uitvoering van dat onderhoud. Want dat is de kern van onze dienstverlening.