VvE financiering

Een mooi appartement komt pas echt tot zijn recht in een even zo perfect onderhouden omgeving. In het complex is dat onderhoud voor rekening van de gezamenlijke eigenaren, verenigd in een VvE. Daar moeten de leden het met elkaar eens worden over planning en uitvoering, kosten en reserveringen. En dat is niet eenvoudig.

Veel onderhoud kun je plannen, maar vooral optimistische inschattingen uit het verleden, kunnen de huidige leden en bestuur van de VvE voor lastige dilemma’s stellen. Vooral als de kosten voor het noodzakelijke onderhoud, bij lange na niet gedekt kunnen worden uit de gespaarde maandelijkse bijdragen. Financiering kan dan uitkomst bieden.

Verborgen gebreken, achterstallig onderhoud, maar ook nieuwe technologieën kunnen er toe leiden dat het onderhoud of de aanpassingen die gewenst zijn, niet passen binnen de huidige financiële mogelijkheden. Niet uitvoeren is vaak geen optie, de werkzaamheden uitsmeren over vele jaren vaak onhandig en inefficiënt. Financieren is dan een gezonde oplossing.

Omdat de vastgoed specialisten van VvE-Beheer-Onderhoud een uitstekend beeld hebben van de staat van onderhoud, de gewenste aanpassingen en verbeteringen en die ook in tijd en kosten, prima in beeld hebben, is financiering voor de ontbrekende middelen vaak mogelijk. De risico’s, voor de bank en voor de VvE, zijn immers goed in beeld.