VvE belang

VvE belang staat voor de belangen van de Vereniging van Eigenaren. Wist u dat er wel 118.000 VvE’s in Nederland zijn? En dat die zich eigenlijk allemaal te houden hebben aan een aantal verplichtingen die enkele jaren geleden door de Tweede Kamer zijn opgesteld? Toch is niet alles in iedere VvE even goed geregeld. En dat kan betekenen dat (nieuwe) bewoners financieel opdraaien voor achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld daken, trappenhuizen en kozijnen. Een VvE moet er voor zorgen dat de bewoners geen grote financiële klappen krijgen – en dat iedere bewoner dus veilig en met plezier kan wonen.

Belangen van de VvE

Iedere bewoner heeft belang bij een goede Vereniging van Eigenaren. Een goede VvE is een organisatie waarin tenminste één keer per jaar vergaderd wordt, waar een administratie is en waar periodiek geld gestort wordt. Bovendien is een Meerjaren Onderhoudsplan verplicht, want hierin wordt het onderhoud voor minimaal 5 jaar omschreven – en dat onderhoud dient uiteraard ook uitgevoerd te worden. Is er in uw appartementencomplex sprake van achterstallig onderhoud en kan dit niet uit het daarvoor bestemde fonds betaald worden? Dan heeft uw VvE de zaken mogelijk niet zo goed op orde. En daar zullen de bewoners de dupe van worden. Een VvE belang geldt dus voor iedere bewoner!

VvE belang

VvE belang