Vereniging van eigenaren

Er zijn ruim 118.000 VvE’s in Nederland. Het zijn belangenorganisaties waarin de eigenaren van de appartementsrechten van een woning in een appartementencomplex zitting hebben. Ze zorgen voor het regelen van gemeenschappelijke belangen van de eigenaren, waaronder het onderhoud van het complex. Denk daarbij bijvoorbeeld aan trappenhuizen, kozijnen of daken. Als u niet bij een Vereniging van Eigenaren aangesloten bent – wie draait er dan voor de kosten op als het dak gerepareerd moet worden? Precies. Een goede Vereniging van Eigenaren is dus ontzettend belangrijk.

De verplichte eisen voor een Vereniging van Eigenaren

Een goede VvE voldoet ten minste aan de volgende kenmerken – die de Tweede Kamer enkele jaren geleden overigens verplicht gesteld heeft. Een Vereniging van Eigenaren moet één keer per jaar vergaderen. Er moet een administratie zijn en iedere bewoner moet bovendien geld storten in een fonds, dat er speciaal voor bedoeld is om het onderhoud uit te kunnen voeren. Verder moet er een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld zijn, waarin voor minimaal vijf jaar het onderhoud vastgelegd wordt.

 

Vereniging van eigenaren

Vereniging van eigenaren