Meerjarig Onderhoudsplan

MJOP als onderdeel van het onderhoudsplan

Een meerjarig onderhoudsplan of MJOP is niets anders dan een spoorboekje op onderhoudsgebied. Het is geen doel op zich, het is een instrument dat inzichtelijk maakt welk onderhoud in de gestelde periode aangepakt dient te worden. En omdat onze dienstverlening is gericht op het efficiënt en goed plannen en uitvoeren van groot onderhoud, kunnen wij ook een MJOP opstellen.

Werken met een MJOP

Er zijn organisaties die alleen een MJOP opstellen. Zo zitten wij er niet in. Onze specialisten zijn bouwtechnische specialisten. Zij houden de laatste stand van techniek en regelgeving in de gaten. Nieuwe verordeningen, richtlijnen van de overheid en ontwikkelingen die vervanging noodzakelijk of wenselijk maken. Die omstandigheden kunnen alleen inzichtelijk worden gemaakt als we nauwkeurig uw complex scannen.

Een van onze eerste stappen bij een nieuw contact is dan ook het maken van een inventarisatie. Daarbij is niet alleen de huidige stand van zaken belangrijk, maar ook de genoemde richtlijnen en verordeningen. Dat heeft allemaal invloed op de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Daarom maken wij geen “losse” MJOP’s.

Een MJOP is niet alleen verplicht, het is onmisbaar!

Elk huis heeft onderhoud nodig en daar is de eigenaar verantwoordelijk voor. Bij een Vereniging van Eigenaren is een groep eigenaar van het gezamenlijk bezit en samen verantwoordelijk. Samen regelen en… gezamenlijk betalen.

Daar ging het in het verleden nogal eens mis, waardoor appartementen achterstallig onderhoud opliepen. Door slecht inzicht in het te plegen onderhoud en ook vaak door onvoldoende reserveringen voor de onderhoudskosten. In de praktijk bleef het onderhoud vaak achterwege.

Maar als het dak dan uiteindelijk overal lekt, moet je toch wat doen. En dan kwam het achterstallige onderhoud, met al zijn gevolg schade, voor rekening van de huidige eigenaren. Niet echt eerlijk, want wie er nog maar net woont, krijgt toch zijn deel van de reparatiekosten voor de kiezen. Je zou kunnen zeggen dat de vorige bewoner, te weinig heeft afgedragen voor de instandhouding van het complex.

Om deze ongelijkheid op te heffen heeft de overheid maatregelen genomen. Vanaf mei 2008 werd elke VvE verplicht om een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) op te stellen. In dit plan moet het onderhoud voor minimaal 5 jaar worden omschreven. Door een (maandelijkse) bijdrage van alle eigenaren te laten storten in een onderhoudsfonds, zou het probleem van te weinig sparen voor onderhoud zijn opgelost. De hoogte van een dergelijke bijdrage is niet wettelijk vastgelegd maar komt vaak neer op tussen de 3 en 5% van de nieuwbouw waarde.

Is er financiële ruimte?

Inmiddels heeft meer dan 50% van alle VvE’s een meerjaren onderhoudsplan. Maar de hoogte van de bijdrage en het gespaarde vermogen lopen sterk uiteen. Door aanvullende regelgeving, nieuwe technieken, comfort verbetering van het complex en de wens tot energie besparen, zijn de gespaarde gelden toch vaak niet voldoende om al het gewenste onderhoud uit te voeren.

Niets om je voor te schamen, maar wel onhandig als het onderhoud moet worden aangepakt. Daarom hebben wij naast onze technische en begeleidende dienstverlening, ook een financieringsmogelijkheid voor het onderhoud in ons pakket. Hierbij gaan wij uit van de toekomstige spaarcapaciteit van de VvE-bijdrages. Deze wordt ingezet over de looptijd van het onderhoudsplan en de kosten van uitvoering. Het spanningsverschil zit in de jaren dat uitgaven en inkomsten elkaar niet dekken.

Omdat onze vastgoed specialisten het onderhoud over de looptijd van het onderhoudsplan perfect in beeld hebben, en uw VvE weet wat er in kas is en wat er in die looptijd aan bijdragen bij komt, is financiering van het eventuele tekort goed en verantwoord te regelen. De risico’s, voor de bank en voor de VvE, zijn immers goed in beeld.