Meerjaren Onderhoudsplan VvE

Er wordt van het bestuur van een VvE veel verwacht. Kennis van zaken op financieel gebied, vergaderingen kunnen leiden, meerjaren onderhoudsplan maken en werk aanbesteden. Een dagtaak voor mensen die het er vaak gewoon bij moeten doen.

Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor VvE`s

Elk huis heeft onderhoud nodig en daar is de eigenaar verantwoordelijk voor. Bij een Vereniging van Eigenaren is er een groep eigenaren die voor het VvE onderhoud van het gezamenlijk bezit verantwoordelijk zijn. Samen regelen en… gezamenlijk betalen.

Daar ging het in het verleden nogal eens mis, waardoor appartementen achterstallig onderhoud opliepen. Uiteindelijke reparaties of renovaties kwamen dan voor rekening van de bewoners. Maar die woonden er niet allemaal even lang. Hierdoor ontstond er een post achterstallig onderhoud waar nieuwe eigenaren financieel door werden benadeeld.

Overheid verplicht meerjaren onderhoudsplan

Daarom heeft de overheid vanaf mei 2008 elke VvE verplicht om een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) op te stellen. In dit plan moet het onderhoud voor minimaal 5 jaar worden omschreven. Door een (maandelijkse) bijdrage van alle eigenaren te laten storten in een onderhoudsfonds, wordt dit probleem opgeheven. De hoogte van een dergelijke bijdrage is niet wettelijk vastgelegd maar komt vaak neer op tussen de 3 en 5% van de nieuwbouw waarde.

Inmiddels heeft meer dan 50% van alle VvE’s een meerjaren onderhoudsplan. Maar de hoogte van de bijdrage en het gespaarde vermogen lopen sterk uiteen. Veel VvE’s zijn optimistisch en vaak is het gespaarde vermogen onvoldoende om het geplande onderhoud goed uit te voeren.