VvE Beheer & Onderhoud

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een appartement. Geen wonder, want de keuze voor een appartement ontstaat vaak uit de wens voor meer quality time. Geen dakgoten schoonhouden, geen schilders bellen en al helemaal geen grote tuin meer onderhouden. De Nederlander kiest steeds vaker voor de geneugten van een appartement waarbij het onderhoud van alles er omheen, door de VvE (vereniging van eigenaren) wordt geregeld. Een ideale situatie waarbij de luxe en kwaliteit van het appartement wel in overeenstemming moeten zijn met wat gezamenlijk bezit is; de gevels, het dak, de galerijen, de installaties, de liften en het trappenhuis. Dat gezamenlijk bezit is toch de eerste indruk van je appartement. Dat moet goed voor elkaar zijn en ook naar de toekomst toe, goed geregeld zijn. Daarom hoort bij een groep appartementen, een VvE.

We hebben er 118.000

Nederland telt zo’n 118.000 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Deze VvE’s hebben een bestuur dat de belangen van haar leden behartigt. Dat bestuur wordt gevormd uit de eigenaren van de appartementen. Direct betrokkenen dus, maar daarmee niet altijd deskundigen op vastgoed gebied. Toch moet het bestuur onderhoud en reparaties of aanpassingen, voorbereiden, beoordelen en aan de leden voorstellen. Dat geldt voor incidenteel onderhoud, en groot onderhoud, het liefst gepland tot 15 jaren in de toekomst. Een behoorlijke klus met vaak grote financiële consequenties. Niet alleen de kwaliteit van de uitvoering, maar ook de financiële gevolgen slaan keihard neer op alle leden. De VvE is in zijn geheel verantwoordelijk voor alle te nemen beslissingen. Wij begrijpen dat die beslissing zwaar kan drukken en dat u niet altijd alles tot in de finesses kunt beoordelen. Wij van VvE-Beheer-Onderhoud hebben daar ons vak van gemaakt. Met de deskundigen van VvE-Beheer-Onderhoud weet u vanaf het eerste contact, dat u te maken heeft met mensen die verstand hebben van beheer en meerjarig onderhoud van appartementencomplexen. Wij kijken met bouwtechnische ogen, kennen de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, energie prestaties en weten daar ook de juiste uitvoerende partijen en techniek bij te betrekken. Een sleutel voor succes.

Vanaf 20 wooneenheden toepasbaar

Wat onze deskundigen allemaal voor u kunnen betekenen leest u op deze site. Verdeeld in een aantal hoofdstukken. Die kunt u doornemen, of gewoon een eerste verzoek tot contact via de mail bij ons neerleggen. Het is daarbij wel goed om te weten dat wij onze expertise pas maximaal kunnen inzetten voor VvE’s van 20 wooneenheden of meer. Voor die VvE’s brengen wij al uw vragen over onderhoud in kaart. We maken desgewenst een meerjarig onderhoudsplan en een plan van uitvoering. Compleet met een kostenoverzicht, besparingsplan (bij energie- en duurzaamheidsaanpassingen) en een voortschrijdend liquiditeitsoverzicht. Uw VvE weet dan exact wanneer de uitvoering staat gepland en hoe deze betaald kan gaan worden. En als er een liquiditeitstekort dreigt, kunnen we daar ook passende financieringsmaatregelen bij ontwikkelen. Dat doen wij, inclusief de advisering en begeleiding naar de VvE voor het afgesproken onderhoudsbedrag.