VvE Beheer & Onderhoud

Nederland telt zo’n 118.000 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Deze VvE’s hebben een bestuur dat de belangen van haar leden behartigt. Een appartementeigenaar heeft namelijk naast persoonlijk bezit, ook gezamenlijk bezit. En dat moet net zo goed beheerd en onderhouden worden als het eigen deel.

Bij slecht onderhouden daken, trappenhuizen en liften, lijden alle eigenaren schade omdat hun persoonlijk deel hierdoor minder waard wordt. En bij onvoldoende reserveringen voor groot onderhoud is het appartement minder goed verkoopbaar omdat er onvoldoende gespaard is. (Nieuwe) eigenaren moeten dan fors bijbetalen voor bijvoorbeeld een nieuw dak of nieuwe kozijnen.

Eisen VvE bestuur

De belangen zijn groot, daarom moet een VvE-bestuur aan verschillende eisen voldoen op het gebied van VvE beheer en VvE onderhoud.

De 2e Kamer heeft enkele jaren geleden een wet aangenomen die een VvE verschillende verplichtingen geeft. Verplichtingen op het gebied van VvE beheer, bestuur, onderhoud en financiële reservering voor onderhoud. Een goed functionerende VvE regelt dat allemaal voor haar leden. En een professionele VvE beheerder en technisch specialist kan de VvE daarbij helpen.

Kies voor VvE Beheer & Onderhoud

Zo weet u of uw VvE goed functioneert.

  • Hoe vaak wordt er vergaderd?
  • Is er een administratie?
  • Wordt er periodiek geld gestort in het VvE-fonds?
  • Is er een meerjarig onderhoudsplan (MJP)?
  • Wordt het onderhoud regelmatig uitgevoerd?
  • Is er sprake van achterstallig onderhoud?
  • Kan het achterstallig onderhoud uit het fonds betaald worden?

Als uw VvE een bevredigend antwoord heeft, zit het goed. Bij twijfel of als u niet tevreden bent met uw huidige beheerder, een andere beheerder wilt kiezen of een meerjarig onderhoudsplan wilt laten opstellen, kunt u gebruik maken van de diensten van VvE Beheer & Onderhoud.